;

Effektreserv 2015

10-12/2015

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,792 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 20 961 441 MWh under perioden 1.10.-31.12.2015. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,086 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

7-9/2015

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,742 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 056 879 MWh under perioden 1.7.-30.9.2015. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,102 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

4-6/2015

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1.996 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 819 201 MWh under perioden 1.4.-30.6.2015. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,112 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

1-3/2015

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 2.039 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 22 164 307 MWh under perioden 1.1.-31.3.2015. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,092 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.