;

Effektreserv 2013

Effektreserv 10–12/2013

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 2.007 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 21 121 588 MWh under perioden 1.10.–31.12.2013. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,095 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

Effektreserv 7–9/2013

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 2,036 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 401 126 MWh under perioden 1.7.–30.9.2013. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,117 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

Effektreserv 4–6/2013

Faktiska kostnaderna för effektreservtjänsten 1.4.–30.6.2013 till stamnätkunderna var 4,65 M€. Elförbrukningen under perioden var 18 007 330 MWh. Effektreservavgiften var 0,258 €/MWh.

Effektreservkraftverken startades inte under denna period.

Effektreserv 1–3/2013

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 4,689 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 23 444 608 MWh under perioden 1.1.–31.3.2013. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,200 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.