;

Ekonomiska publikationer

​Fingrid publicerar delårsöversikter, årsberättelsen, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet på finska och engelska.

De här publikationerna finns under länkarna:

Se även:

Börsmeddelanden

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176