;

Fingrids publikationer

Fingrid publicerar ett flertal broschyrer och guider, som finns som pdf-filer på denna sida.

Kort om Fingrid: Mot ett rent elsystem

 

Nain_etenee_voimajohtohanke_kansi.JPG

Så här framskrider ett kraftsledningprojekt

 

Naapurina_voimajohto_kansi.JPG

Med en kraftledning som granne 

El- och magnetfält kring elledningar

Mer information

Marjut Määttänen

kommunikations specialist
tfn. +358 40 528 7138