;

26.4. 14.50:

Det finns ett fel i Datahubs kundportal, vilket innebär att avsnittet Energirapportering för närvarande inte visas normalt på mobila enheter. För att visa avsnittet Energirapportering på din mobila enhet, vänligen vänd din enhet till horisontell vy.

Via kundportalen datahub kan du få tillgång till kund- och förbrukningsdata för dina egna elförbrukningspunkter.

Logga in på Datahub kundportalen


Logga in på Datahub kundportalen

På kundportalens framsida kan du se all din avtalsinformation. Genom att välja önskat avtal kan du inte bara se avtalsinformationen utan även information av din användningsplats och förbrukningsdata för det avtalet.

Genom avtal kan du även se hur din avtalsinformation har underhållits. I händelse av oklarheter, vänligen kontakta din elförsäljare eller nätbolag för att ta reda på det.

Utöver din egen kundinformation kommer du även att se hur din kundinformation underhålls. Kontakta din elförsäljare vid eventuella ändringar. Om du har ett avtal med fler än en elförsäljare räcker det med att du meddelar en av dom om behovet av förändring.