;

I kundportalen kan du se information om dina avtal, användningsplats av avtalet, förbrukningsinformation för användningsplatsen, dina egna kunduppgifter och behörighetsuppgifter.

Logga in på Datahub kundportalen


Logga in på Datahub kundportalen

På kundportalens framsida kan du se all din avtalsinformation. Genom att välja önskat avtal kan du inte bara se avtalsinformationen utan även information av din användningsplats och förbrukningsdata för det avtalet.

Genom avtal kan du även se hur din avtalsinformation har underhållits. I händelse av oklarheter, vänligen kontakta din elförsäljare eller nätbolag för att ta reda på det.

Utöver din egen kundinformation kommer du även att se hur din kundinformation underhålls. Kontakta din elförsäljare vid eventuella ändringar. Om du har ett avtal med fler än en elförsäljare räcker det med att du meddelar en av dom om behovet av förändring.