;

Markanvändnings- och miljöpolicy

Ett ansvarsfullt handlingssätt i markanvändnings- och miljöfrågor är en del av varje Fingrid-anställds dagliga arbete. I vår markanvändnings- och miljöpolicy berättar vi om våra principer och handlingssätt i frågor med anknytning till markanvändning och miljö. Också de entreprenörer och tjänsteleverantörer vi anlitar får förbinda sig att iaktta ansvarsfulla handlingssätt.


Gör dig förtrogen med Fingrids markanvändnings- och miljöpolicy.  

Mer information

​Ilkka Alm

chef 
tfn. +358 30 395 5101 

Mika Penttilä

projektledare
tfn. +358 30 395 5230

Maija Nurmi

spesialist
tfn. +358 30 395 5251

Satu Vuorikoski

projektledare 
tfn. +358 30 395 5195