;

Meningsfullt arbete för det finländska samhället

Vi erbjuder intressanta uppgifter i ett bolag med unik verksamhet. 

Finländsk välfärd är allt mer beroende av elektricitet och det är Fingrids uppgift att se till att Finland och finländarna hela tiden får elektricitet. Fingridanställda kan med andra ord dagligen se hur det egna arbetet påverkar samhället och människors vardag.

Arbetets innehåll, självständiga arbetsuppgifter, möjligheter till delaktighet och påverkan och en stark vi-anda gör att Fingrid är en av de bästa och mest inspirerande arbetsplatserna i Finland! 

Perhe
Perhe
Stänga