Rekrytering

P3A9267_rajattu
P3A9267_rajattu
Close

Fingrid ser till att Finland har störningsfri elförsörjning nu och i framtiden. Genom våra tre huvuduppgifter inverkar vi på varje finländares vardag: genom att tillförlitligt överföra el, aktivt främja elmarknaden och utveckla stamnätet långsiktigt. Vi vill vara en internationell förebild för stamnätsverksamheten.

Stöttepelarna i vår verksamhet är en produktiv, innovativ och välmående arbetsgemenskap. Vi har en modern, effektiv och låg matrisorganisation samt en framstegsvänlig, sporrande personalpolicy som stöder personalens engagemang och kontinuerlig utveckling.

All vår verksamhet grundar sig på våra värderingar: öppenhet, jämlikhet, effektivitet och ansvarsfullhet. De skapar en hållbar grund för arbetsmotivation, ett gott arbetsklimat och en öppen verksamhetskultur. I vårt stabila, moderna och internationellt ansedda företag finns det utmärkta möjligheter att växa och utöka kompetensen i meningsfulla arbetsuppgifter.

För att utvecklas som bolag och arbetsgivare följer vi genom regelbundna mätningar och undersökningar även upp bl.a. arbetsklimatet, personalens arbetstillfredsställelse och ledarskapet.På rekryteringssidorna finns information om Fingrid som arbetsgivare, lediga vakanser, sommarjobb samt om praktikantplatser för studerande.