;

Säkerhets instruktioner

Tack vare de regelbundna besiktningarna och underhållet är ledningsfel sällsynta, men helt kan de inte undvikas.

Om du upptäcker ett fel eller något ovanligt på en ledning, ber vi att du per telefon underrättar Fingrids Stamnätcentral, tel. 030 395 4300, så fort som möjligt.

Peltopylväs 2
Peltopylväs 2
Stänga