;

Användarvillkor

Var god och läs noggrant igenom följande användarvillkor. Läs Fingrid Oyj:s WWW-sidor bara om Du godkänner följande villkor.

Upphovsrätten till dessa WWW-sidors innehåll tillhör Fingrid Oyj. Alla rättigheter förbehålls. Fingrid Oyj:s firmamärke får inte registreras, kopieras eller modifieras. Användning av övrigt material är tillåtet då materialets innebörd inte modifieras och källan till materialet nämnts.

På dessa WWW-sidor presenterar Fingrid Oyj sin service och verksamhet. Fingrid förbinder sig inte att offerera eller leverera produkter eller service enligt här presenterad information. WWW-sidornas innehåll kan ändras, förnyas och uteslutas. Tillträde till www-sidorna kan förhindras utan att i förväg meddela härom.

Fingrid Oyj strävar till att offerera rätt och tidsenlig information på dessa WWW-sidor, men Fingrid Oyj garanterar inte att informationen är helt täckande och felfri. Våra WWW-sidor kan innehålla tekniska- och skrivfel, föråldrad information och datavirus. På grund av Internets egenskaper och eventuell, utanför företagets bevakning varande, skadlig inverkan, kan Fingrid Oyj inte garantera att materialet skulle vara felfritt. Vi rekommenderar att Du alltid kontrollerar informationen direkt, t.ex. av de på WWW-sidorna angivna kontaktpersonerna, innan Du agerar enligt informationen som angivits på våra WWW-sidor.

Fingrid Oyj:s sidor innehåller ett urval marknadsinformation, i syfte att ge allmän information till de som är intresserade av elmarknaden. Marknadsinformation är inte avsedd för kommersiellt bruk. Fingrid garanterar inte att marknadsinformationen skulle vara felfri och alltid tillgänglig. Kontrollera alltid marknadsinformationens riktighet innan du använder det som grund till beslut.

Fingrid Oyj ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som uppkommit vid användning av dessa WWW-sidor.

Fingrid Oyj ansvarar inte heller för innehållet av www-sidor, som underhålls från annat håll, till vilka det finns länkar från dessa sidor.

Fingrid Oyj ansvarar inte för innehåll som användarna skickat till Fingrids webbtjänst och Fingrid Oyj har rätt att ta bort material som användare publicerat på webbsidorna.

För användning av Fingrid Oyj:s service och WWW-sidor tillämpas Finsk lag.

Dessa användningsvillkor träder i kraft 01.08.2012 och gäller tills vidare. Fingrid har rätt att ensidigt ändra eller ersätta dessa användningsvillkor. I samband med användningsvillkoren anges datum då villkoren senast har ändrats.

2.10.2017