;

Skuldmarknaden

Fingrid sköter skuldfinansieringen genom olika arrangemang. Bolaget verkar på såväl kapital- och penningmarknaden som lånemarknaden.

Mer information på finska och engelska.

Mer information

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176