Skuldmarknaden

Fingrid sköter skuldfinansieringen genom olika arrangemang. Bolaget verkar på såväl kapital- och penningmarknaden som lånemarknaden.

  • För den långsiktiga medelanskaffningen har bolaget ett internationellt obligationslåneprogram, Medium Term Note Programme, som uppgår till 1,5 (en och en halv) miljard euro.
  • Fingrid har ett internationellt företagscertifikatprogram, Euro Commercial Paper Programme, som uppgår till 600 miljoner euro.
  • Fingrid har ett finskt företagscertifikatprogram som uppgår till 150 miljoner euro.
  • Fingrid har dessutom långsiktiga bilaterala låneavtal med både Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Investeringsbanken (NIB).
  • Bolaget har en beredskapskredit som uppgår till 300 miljoner euro. Denna har inte lyfts.

Kreditrating för Fingrids lån utan säkerhet

​Långsiktig skuldKortsiktig skuld​​Utsikt
​Fitch Ratings
22.11.2016
​AA- ​F1 ​stabil
S&P Global Ratings
28.10.2016
AA- A-1+ ​stabil

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176