;

Elstationer

Området kring en elstation är ingärdat och endast instruerade personer får röra sig där. I normal drift kan anordningarna på området avge ett surr enligt nätströmmens frekvens. När nätets kopplingsläge ändras kan man dessutom eventuellt höra smällar och se några sekunder långa ljusbågar.

Underhåll av elstationer

Elstationernas funktion och skick övervakas med drift- och kameraövervakningssystem. Varje år görs dessutom flera olika besiktningar av tekniken, miljön och säkerheten.

Anordningarna i en elstation underhålls av tjänsteleverantörerna enligt ett program för tillståndsbaserat underhåll samt enligt tekniska specifikationer. Stamnätets struktur har planerats så att el kan överföras via flera förbindelser, och merparten av underhållsarbetet kan utföras utan att det orsakar men för kunderna.