;

Dataskyddsbeskrivning

KUND-, SAMARBETSPARTNERS- OCH KOMMUNIKATIONSREGISTER –
DATASKYDDSBESKRIVNING

DATAHUB - DATASKYDDSBESKRIVNING

MARKÄGARREGISTER – DATASKYDDSBESKRIVNING 

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR REKRYTERINGSREGISTER  

REGISTER ÖVER SKYLDIGHETER ENLIGT ELMARKNADSLAGSTIFTNINGEN –
DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR SÄKERHETSREGISTER 

De programspecifika dataskyddsbeskrivningarna är tillgängliga på finska och på engelska.

Gransking av registrerinformation

Om du vill verifiera registreringsinformationen om dig själv på Fingrid, skicka en e-postförfrågan till dpo@fingrid.fi. För att bättre kunna tjäna dig, berätta för oss på din begäran när och vilket kontext du har varit kontakt med Fingrid. Förutom din e-postadress, vänligen ange din adress och telefonnummer i din begäran. Observera att vi måste verifiera din identitet innan vi lämnar in den här informationen.

För mer information om behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter, se dataskyddsbeskrivningar ovan.