Kalender

​Kalender 2018 ​ ​​​
30.1.2018 stängt fönster börjar
1.3.2018​ bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 
27.3.2018 stängt fönster börjar
26.4.2018 ledningens översikt
15.7.2018 stängt fönster börjar
​14.8.2018 delårsrapport januari–juni 2018
25.9.2018 stängt fönster börjar
​25.10.2018 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 28.3.2018.

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176