Kalender

​​Kalender 2020
28.1.-27.2.2020 stängd period
27.2.2020 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
24.3.-23.4.2020 stängd period
23.4.2020 ledningens översikt
28.6.-28.7.2020 stängd period
28.7.2020 ​delårsrapport januari–juni 2020
29.9.-29.10.2020 stängd period
29.10.2020 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 20.3.2020. 

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176