Kalender

​Kalender 2018 ​ ​​​
1.3.2018​ bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 
26.4.2018 ledningens översikt
​14.8.2018 delårsrapport januari–juni 2018
​25.10.2018 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 28.3.2018.

Details

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
VD, Finextra Oy
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176