Kalender

​Kalender 2019​ ​​​
26.2.2019 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
24.4.2019 ledningens översikt
​6.8.2019 delårsrapport januari–juni 2019
​23.10.2019 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 21.3.2019.

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176