Kalender

 

​​Kalender 2023
31.1.2023 – 2.3.2023    
stängd period
2.3.2023        bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2022
27.3.2023 – 26.4.2023
stängd period
26.4.2023 ledningens översikt
27.6.2023 – 27.7.2023        
stängd period
27.7.2023 ​delårsrapport januari–juni 2023
26.9.2023 – 26.10.2023
stängd period
26.10.2023 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 31.3.2023.

Mer information

Jukka Metsälä
Ekonomi- och finansdirektör
tfn. +358 (0)30 395 5213