;

Kalender

 

​​Kalender 2021
3.2.2021 - 5.3.2021
stängd period
5.3.2021 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2020
24.3.2021 – 23.4.2021
stängd period
23.4.2021 ledningens översikt
27.6.2021 – 27.7.2021
stängd period
27.7.2021 ​delårsrapport januari–juni 2021
29.9.2021 – 29.10.2021
stängd period
29.10.2021 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 7.4.2021.

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176