Kalender

​​Kalender 2020
28.1.-27.2.2020 stängd period
27.2.2020 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
24.3.-23.4.2020 stängd period
23.4.2020 ledningens översikt
28.6.-28.7.2020 stängd period
28.7.2020 ​delårsrapport januari–juni 2020
29.9.-29.10.2020 stängd period
29.10.2020 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma är år 2020 planerad att hållas den 20.3.2020. Aktieägarna ombedes att meddela bolagets styrelse gällande ärenden som ankommer på bolagsstämman och som aktieägaren yrkar på att upptas till behandling på stämman. En skriftligen begäran bör sändas senast den 10.2.2020 per post till bolagets direktör för juridiska ärenden Marina Louhija, marina.louhija@fingrid.fi.

 

​Kalender 2019​ ​​​
26.2.2019 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
24.4.2019 ledningens översikt
​6.8.2019 delårsrapport januari–juni 2019
​23.10.2019 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 21.3.2019.

Mer information

Jan Montell

ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj 
tfn. +358 30 395 5213
jan.montell@fingrid.fi

Jussi Pohjanpalo

Group Treasurer
tfn. +358 30 395 5176