;

Kontor

Fingrid Oyj

Bleckslagarvägen 21
(Läkkisepäntie 21)
FI-00620 Helsingfors
PB 530
FI-00101 Helsingfors, Finland
Telefonväxel +358 30 395 5000
Fax +358 30 395 5196

Se läget på kartan


Stamnätcentral

Bleckslagarvägen 21
(Läkkisepäntie 21)
FI-00620 Helsingfors; Finland
PB 530
00101 Helsingfors
Tfn +358 30 395 4200

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@fingrid.fi

Mer information på finska och engelska.