;

Reservkraftverk

Reservkraftverk är inhägnade områden där endast personer med tillträdesrätt får röra sig. I reservkraftverk görs provstarter var sjätte vecka och emellanåt startas de vid störningstillstånd i stamnätet. Under uppstart hörs det ett högre ljud än normalt från kraftverket. När nätets kopplingssituation ändras kan det dessutom höras smällar. 

Underhåll av reservkraftverk 

Reservkraftverkens skick övervakas genom anläggningsrundor samt driftövervaknings- och kameraövervakningssystem. Vid reservkraftverken utförs årligen flera olika typer av kontroller med avseende på teknik, miljö och säkerhet. Ett vaktbolag genomför bevaknings.

Reservkraftverken underhålls av tjänsteleverantörer. Underhållet innefattar att utföra förebyggande service och kontroller, reparera fel samt att genomföra mindre underhållsprojekt. Vid reservkraftverken utförs varje år ett årsunderhåll som varar cirka en vecka, då det genomförs arbeten som kräver ett på förhand planerat driftsavbrott. 

Reservkraftverkens positioner hittar du på vår webbplats. (på finska)