Effektreserv 2020

Januari 2020

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,71 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 437 562 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,371 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari.