Effektreserv 2020

Februari 2020

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,62 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 2 964 187 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,558 €/MWh.

Effektreserven startades inte i febuari.

Finno värmepump och Meri-Pori kraftverk var delvis otillgängliga för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 3 procent och till Meri-Pori kraftverk med ungefär en procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.

Januari 2020

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,71 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 437 562 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,371 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari.