;

Ge respons

Ge oss respons med formuläret nedan. 
 
Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fingrid.fi.

Man kan separat ta kontakt om tillstånd för och utlåtandenom projekt som planeras i närheten av en kraftledning. Anvisningar om tillstånd och utlåtanden finns på egna sidor under Grid – Tillstånd och utlåtanden.

 

 

 

Vi behandlar era insända personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Kund-, samarbetspartners- och kommunikationsregister.

En konfidentiell och oberoende anmälningskanal för att anmäla om oegentligheter >