;

Felanmälningar

Om du observerar ett fel eller ett avvikande fenomen på en ledning, ber vi dig att anmäla det till Fingrids Stamnätcentral per telefon så snart som möjligt.

Stamnätcentrals telefonnummer är:

030 395 4300

Alla samtal till och från stamnätcentralen bandas.

Om en kraftlednings strömledare har gått av eller annars hänger nära marken är det livsfarligt att gå nära den. Kom ihåg att "säkringen aldrig går" när det gäller en ledning utan ledningen är alltid farlig.

Kontaktnummer för media i händelse av strömavbrott är:

030 395 5757.