;

Period 11/2022 – 10/2023

​Energimyndigheten har fastslagit mängden av effektreservkapacitet 600 MW för perioden 1.11.2022 - 30.10.2023.

Mer information på Energimyndigheternas websida (på finska).

Vi kommer att uppdatera våra sidor allt eftersom Energimyndighetens upphandlingsprocess fortskrider.