;

Ersättningsförklaring

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöternas arvoden. Den ordinarie bolagsstämman fastfällende följande månadsarvoden:

  • styrelseordförande 2 400 euro,
  • vice styrelseordförande 1 300 euro,
  • styrelseledamöter 1 000 euro

 

Mer information på finska och engelska.  

Uppdaterad 27.2.2024