Ersättningsförklaring

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöternas arvoden. Den 23 mars 2018 fastställde den ordinarie bolagsstämman följande månadsarvoden:

  • styrelseordförande 2 400 euro,
  • vice styrelseordförande 1 300 euro,
  • styrelseledamöter 1 000 euro

 

Mer information på engelska.  

Uppdaterad 26.2.2019