Styrelsens sammansättning

Juhani Järvi, ordförande

Ekonomie magister, f. 1952
Styrelsemedlem sedan 6.6.2014

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Centrala förtroendeuppdrag:

MetsäTissue Oyj, styrelsemedlem 2009-

Tidigare befattningar:

Rautakesko Ab, direktör, internationella projekt 2013-5/2015
Rautakesko Ab, direktör, ekonomi och riskhantering, 2010-2013, utvecklingsdirektör 2007-2010
Kesko Abp, vice verkställande direktör, ställföreträdande koncernchef 2005-2007, CFO 1998-2005
Patria Industries Abp, ekonomi- och finansdirektör, CFO 1997-1998
Wärtsilä-koncernen, Wartsila Diesel North America, Inc, CFO 1994-1997
Wärtsilä-koncernen, Sanitec Oy, CFO 1991-1993
Wärtsilä Oyj Abp, ekonomidirektör 1989-1991, 1985-1987 olika uppgifter 1980-1985
Wärtsilä-koncernen, Cimcorp Inc., fabriksdirektör 1988-1989, CFO 1987-1988

Tidigare förtroendeuppdrag:

A Ahlström Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem 2014-2017
Suomalais-eestiläinen kauppayhdistys (Finsk-estniska handelsföreningen) SEKY, styrelseordförande 2013-2016
Kreditlaget, styrelsemedlem 2005-2007
SATO Ab, styrelsemedlem 2004-2007, ordförande för granskningsutskottet 2006-2007
Rimi Baltic AB, styrelsemedlem 2005-2006, ordförande för granskningsutskottet 2006
Citycon Ab, styrelsemedlem 2001-2004

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Juha Majanen, vice ordförande

Jur. kand., f. 1969
styrelsemedlem sedan 22.3.2012

Huvudsyssla:

Finansministeriet, budgetråd, chef för finanspolitiska enheten

Centrala förtroendeuppdrag:

Terrafame Group Oy, styrelsemedlem 2015-

Tidigare befattningar:

Finansministeriet, budgetavdelningen 2001-
Jord- och skogsbruksministeriet, kontroll och revision av kapitalförvaltningen 1999-2001

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Anu Hämäläinen

ekon. mag., född 1965

Huvudsyssla:

Finansdirektör, Wärtsilä Oyj Abp

Cetrala förtroendeuppdrag:

Glaston Oyj Abp, styrelsemedlem 2012-

Tidigare arbetserfarenhet:

Wärtsilä Oyj Abp, ekonomidirektör 2010–2015, direktör 2008–2010
SRV Yhtiöt, ekonomidirektör 2006–2008
Quorum Ab, förvaltningsdirektör och partner 2005–2006
Conventum Pankkiiriliike Oy, verkställande direktör 2004–2005
Conventum Oy, förvaltningsdirektör 2001–2004
Opstock Oy, förvaltningsdirektör och partner 1999–2001
Metra Oyj Abp, controller 1998–1999, olika uppdrag gällande redovisning och rapportering 1991–1995
Metra Finance Oy (Treasury), förvaltningsdirektör 1995–1998

Oberoende av bolaget och av betyndande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Sanna Syri

Teknologie doktor, f. 1970
Styrelsemedlem sedan 14.4.2015

Huvudsyssla:

Aalto-universitetet, professor, energiteknik och energiekonomi, högskolan för ingenjörsvetenskaper 2010–

Centrala förtroendeuppdrag:

Centrala förtroendeuppdrag OECD, Nuclear Energy Agency, Kärnkraftverkens anpassning till klimatförändringen, arbetsgruppens vice ordförande 2013–
Fortums stiftelse, suppleant i styrelsen 2013–
European Physical Society, Energy Group, styrelsemedlem, Finlands representant 2012–
Akademin för tekniska vetenskaper, medlem 2012–

Tidigare befattningar:

Statens tekniska forskningscentral, specialforskare, teknologichef 2002–2010
Finlands miljöcentral, specialforskare och forskare 1994–2002
IIASA (Laxenburg, Österrike), Research Scholar, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 1998–1999
IIASA, gästande forskare, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 6-8/1997
IVO International Oy, diplomarbetare (University of California, Santa Barbara, USA)

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Esko Torsti

PL, f. 1964, styrelsemedlem sedan 22.3.2011

Huvudsyssla:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, direktör, onoterade aktieplaceringar 2006-

Centrala förtroendeuppdrag:

William och Ester Otsakorpi stiftelse, styrelsemedlem 2014-
Finlands Röda Kors, medlem i placeringskommittén 2012-

Tidigare befattningar:

Pohjola placeringsdirektör, 2005-2006, 2001-2003
Pohjola Kapitalförvaltning, verkställande direktör 2003-2005
Ilmarinen, direktör för ränteplaceringar 1998-2001
SEB Helsingfors, chefsekonom 1996-1998

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, f. 1968
Styrelsens sekreterare
Juridik direktör, Fingrid Oyj