;

Styrelsens sammansättning

Hannu Linna, Ordförande

DI, eMBA, f. 1955
Styrelsemedlem sedan 20.3.2020

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Vaasan Sähkö Oy, VD 2001–2018
Korpelan Voima samkommun, VD 1994–2001
Mellano Oy, VD 1992–1994
Pyhännän Rakennustuote Oy, IT chef 1984-1990, projekledare 1991
Imatran Voima Oy 1979-1984
och flera andra anställningar

Tidigare förtroendeuppdrag:   

EPV Energia Oy, styrelsemedlem 2001–2019
Voimapiha Oy (Indalsälven), styrelsemedlem 2013–2018
Vapo Oy/VapoTimber Oy, styrelsemedlem 2009–2017
Energiateollisuus ry, styrelsemedlem 2008-2009 och 2015-2017
Power-Deriva Oy, styrelsemedlem 2006-2018
PRT-Forest Oy, styrelsemedlem 2005-2014, Vice ordförande 2007-2009, ordförande 2010-2014
Mellano Oy, styrelsemedlem 1995-2002

och flera andra förtroendeuppdrag

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Leena Mörttinen, vice ordförande

Politices doktor, f. 1967
Styrelsemedlem sedan 31.3.2023

Huvudsyssla:

Finansministeriet, internationella ärenden och finansmarknadsärenden, understatssekreterare, 2020–

Centrala förtroendeuppdrag:

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, styrelsemedlem 2022–
Stiftelsen för Finlands Nationalteater, styrelsemedlem och vice ordförande 2016–
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, ordförande för Delegationen 2015–
Scoutstiftelsens förvaltningsråd, medlem 2011–

Tidigare befattningar:

Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen, överdirektör och avdelningschef 2017–2020
Familjeföretagens förbund, verkställande direktör 2015–2017
Finlands Näringsliv EK, konkurrenskraft och tillväxt, direktör för nämnda ansvarsområde och medlem i ledningsgruppen 2012–2015
Nordea Group, direktör i EU-frågor 2009–2012
Nordea Bank Finland, direktör för sparande 2009–2009
Nordea Bank Finland, chefsekonom 2006–2008
Finlands Bank, finansmarknads- och statistikavdelningen, rådgivare, 2005-2006
Europeiska centralbanken (ECB), direktorat för finansiell stabilitet och övervakning, äldre expert 2002–2005
Finlands Bank, finansmarknadsavdelningen, ekonom 1999–2002
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, forskningsenheten för ekonomiska strukturer och tillväxt, forskare 1995–1999

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Jero Ahola 

Teknologie doktor, f. 1974
Styrelsemedlem sedan 31.3.2023

Huvudsysslar:

LUT Villmanstrand tekniska universitet, avdelningschef för elteknik 2021–
LUT Villmanstrand tekniska universitet, professor, energieffektivitet i elektriska energisystem 2014–
Solar Foods Oy, rådgivare och grundande medlem 2017–
Elstor Oy, rådgivare och grundande medlem 2017–
Afstor Oy, rådgivare och grundande medlem 2017–

Centrala förtroendeuppdrag:

Gasgrid Finland Oy, styrelsemedlem 2020–
CLIC Innovation Oy, styrelsens suppleant 2017–
European Power Electronics Association (EPE), Styrelsemedlem (ex-officio) och medlem av det vetenskapliga rådet 2017–

Oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Anne Jalkala

Teknologie doktor, f. 1982
Styrelsemedlem sedan 31.3.2023

Huvudsyssla:

Vaisala Oyj, strategidirektör 2022–

Centrala förtroendeuppdrag:

Tammerfors Universitet, styrelsemedlem, ekonomi- och revisionsutskottet, ordförande 2020–
Stiftelsen för teknikfrämjande, delegationsmedlem 2018–

Tidigare befattningar:

Fortum Oyj, direktör, digital affärsverksamhet 2016–2022
LUT Villmanstrand tekniska universitet, dekanus, fakulteten för industriell teknik och ekonomi 2015–2016
LUT Villmanstrand tekniska universitet, professor, industriell marknadsföring 2010–2016
Stanford universitet (SCANCOR), gästforskare 2013–2014
Bocconi universitet, gästforskare 2007–2008
LUT universitet, forskare 2006–2010

Oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Jukka Reijonen

DI, f. 1963
Styrelsemedlem sedan 30.3.2022

Huvudsyssla:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, direktör for privatkapital  2018-

Centrala förtroendeuppdrag:

Metsämassi Oy, styrelseordförande 2017-
The Forest Company, styrelsemedlem 2020-
Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, styrelsemedlem 2018-
Valtatie 7 Holding Oy, styrelsemedlem 2018-
Buffalo HoldCo Oy, styrelsemedlem 2022-
SSC Lunni Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Esko Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Kiisla Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Suula Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Uikku Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Ukko Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Ahti Oy, vice styrelsemedlem 2018-

Tidigare befattningar:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, chefsbefattningar 2014-2018
Danske Bank, direktör 2011-2013
Royal Bank of Scotland Plc, chefsbefattningar 2007-2010
Kaupthing Bank Oyj, direktör 2007
Kuntarahoitus Oyj, olika befattningar 1994-2007
Postipankki Oy, olika befattningar 1991-1994

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Styrelsens sekreterare
Juridik direktör, Fingrid Oyj

 

Uppdaterad 16.5.2023