Styrelsens sammansättning

Hannu Linna, Ordförande

DI, eMBA, f. 1955
Styrelsemedlem sedan 20.3.2020

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Vaasan Sähkö Oy, VD 2001–2018
Korpelan Voima samkommun, VD 1994–2001
Mellano Oy, VD 1992–1994
Pyhännän Rakennustuote Oy, IT chef 1984-1990, projekledare 1991
Imatran Voima Oy 1979-1984
och flera andra anställningar

Tidigare förtroendeuppdrag:   

EPV Energia Oy, styrelsemedlem 2001–2019
Voimapiha Oy (Indalsälven), styrelsemedlem 2013–2018
Vapo Oy/VapoTimber Oy, styrelsemedlem 2009–2017
Energiateollisuus ry, styrelsemedlem 2008-2009 och 2015-2017
Power-Deriva Oy, styrelsemedlem 2006-2018
PRT-Forest Oy, styrelsemedlem 2005-2014, Vice ordförande 2007-2009, ordförande 2010-2014
Mellano Oy, styrelsemedlem 1995-2002

och flera andra förtroendeuppdrag

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Päivi Nerg, vice ordförande

Agronomie- och forstmagister, f. 1958
styrelsemedlem sedan 28.3.2018

Huvudsyssla:

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Direktör, landsbygdens livskraft 2022-

Centrala förtroendeuppdrag:

Gasgrid Finland Oy, styrelsemedlem 2020-
Jubileumsfonden for Finlands självständighet Sitra, vice ordförande 2020-
Brandskyddsfonden, styrelseordförande 2020-
Suomen Rahapaja Oy, vice ordförande 2018-
Folkpensionsanstalten, styrelsemedlem 2023-

Tidigare befattningar:

Finansministeriet, understatssekreterare  2018-2022
Inrikesministeriet, kanslichef, 2012–2017
Finansministeriet, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, koncernstyrning, styrning av förvaltningsområdet, ministeriets centralförvaltning, beredskapschef, 2009–2012
Östra Finlands universitet, projektledare för universitetsprojektet, 2007–2009
Kuopio universitet, förvaltningsdirektör, 2002–2009
Kuopio universitet, direktör för utbildnings- och utvecklingscentralen vid universitet, 1996–2002
Atria Abp, personal- och kvalitetsdirektör, medlem i ledningsgruppen, 1994–1996
Itikka-Lihapolar Oy, kvalitetschef, 1990–1993
Lihapolar Oy/Lihakunta, laboratoriechef, 1988–1990
Lihapolar Oy/Lihakunta, kvalitetssäkringschef, 1986–1988

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Jukka_Reijonen_001.jpg

Jukka Reijonen

DI, f. 1963
Styrelsemedlem sedan 30.3.2022

Huvudsyssla:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, direktör for privatkapital  2018-

Centrala förtroendeuppdrag:

Metsämassi Oy, styrelseordförande 2017-
The Forest Company, styrelsemedlem 2020-
Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, styrelsemedlem 2018-
Valtatie 7 Holding Oy, styrelsemedlem 2018-
Buffalo HoldCo Oy, styrelsemedlem 2022-
SSC Lunni Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Esko Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Kiisla Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Suula Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Uikku Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Ukko Oy, vice styrelsemedlem 2018-
SSC Ahti Oy, vice styrelsemedlem 2018-

Tidigare uppdrag:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, chefsbefattningar 2014-2018
Danske Bank, direktör 2011-2013
Royal Bank of Scotland Plc, chefsbefattningar 2007-2010
Kaupthing Bank Oyj, direktör 2007
Kuntarahoitus Oyj, olika befattningar 1994-2007
Postipankki Oy, olika befattningar 1991-1994

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Sanna Syri

Teknologie doktor, f. 1970
Styrelsemedlem sedan 14.4.2015

Huvudsyssla:

Aalto-universitetet, professor, energiteknik och energiekonomi, högskolan för ingenjörsvetenskaper 2010–

Centrala förtroendeuppdrag:

Flera Aalto universitetets interna kommittémedlemskap och administrativa förtroendepositioner

Tidigare befattningar:

Aalto-universitetet, högskolan för ingenjörsvetenskaper, biträdande direktör 2016-2021
Statens tekniska forskningscentral, specialforskare, teknologichef 2002–2010
Finlands miljöcentral, specialforskare och forskare 1994–2002
IIASA (Laxenburg, Österrike), Research Scholar, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 1998–1999
IIASA, gästande forskare, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 6-8/1997
IVO International Oy, diplomarbetare (University of California, Santa Barbara, USA)

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Styrelsens sekreterare
Juridik direktör, Fingrid Oyj

 

Uppdaterad 13.1.2023