;

Styrelsens sammansättning

Juhani Järvi, ordförande

Ekonomie magister, f. 1952
Styrelsemedlem sedan 6.6.2014

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Rautakesko Ab, direktör, internationella projekt 2013-5/2015
Rautakesko Ab, direktör, ekonomi och riskhantering, 2010-2013, utvecklingsdirektör 2007-2010
Kesko Abp, vice verkställande direktör, ställföreträdande koncernchef 2005-2007, CFO 1998-2005
Patria Industries Abp, ekonomi- och finansdirektör, CFO 1997-1998
Wärtsilä-koncernen, Wartsila Diesel North America, Inc, CFO 1994-1997
Wärtsilä-koncernen, Sanitec Oy, CFO 1991-1993
Wärtsilä Oyj Abp, ekonomidirektör 1989-1991, 1985-1987 olika uppgifter 1980-1985
Wärtsilä-koncernen, Cimcorp Inc., fabriksdirektör 1988-1989, CFO 1987-1988

Tidigare förtroendeuppdrag:

MetsäTissue Oyj, styrelsemedlem 2009-2017
A Ahlström Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem 2014-2016
Suomalais-eestiläinen kauppayhdistys (Finsk-estniska handelsföreningen) SEKY, styrelseordförande 2013-2016
Kreditlaget, styrelsemedlem 2005-2007
SATO Ab, styrelsemedlem 2004-2007, ordförande för granskningsutskottet 2006-2007
Rimi Baltic AB, styrelsemedlem 2005-2006, ordförande för granskningsutskottet 2006
Citycon Ab, styrelsemedlem 2001-2004

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Päivi Nerg, vice ordförande

Agronomie- och forstmagister, f. 1958
styrelsemedlem sedan 28.3.2018

Huvudsyssla:

Finansministeriet, understatssekreterare  2018-

Centrala förtroendeuppdrag:

Gasgrid Finland Oy, Board member 2020-
Jubileumsfonden for Finlands självständighet Sitra, styrelseordförande 2020-
Brandskyddsfonden, styrelseordförande 2020-
Suomen Rahapaja Oy, styrelsemedlem 2018-

Tidigare befattningar:

 Inrikesministeriet, kanslichef, 10/2012–12/2017
Finansministeriet, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, koncernstyrning, styrning av förvaltningsområdet, ministeriets centralförvaltning, beredskapschef, 8/2009–9/2012
Östra Finlands universitet, projektledare för universitetsprojektet, 6/2007–8/2009
Kuopio universitet, förvaltningsdirektör, 6/2002–8/2009
Kuopio universitet, direktör för utbildnings- och utvecklingscentralen vid universitet, 8/1996–5/2002
Atria Abp, personal- och kvalitetsdirektör, medlem i ledningsgruppen, 1994–7/1996
Itikka-Lihapolar Oy, kvalitetschef, 9/1990–12/1993
Lihapolar Oy/Lihakunta, laboratoriechef, 9/1988–8/1990
Lihapolar Oy/Lihakunta, kvalitetssäkringschef, 5/1986–8/1988


Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Hannu Linna

DI, eMBA, f. 1955
Styrelsemedlem sedan 20.3.2020

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Vaasan Sähkö Oy, VD 2001–2018
Korpelan Voima samkommun, VD 1994–2001
Mellano Oy, VD 1992–1994
och flera andra anställningar

Tidigare förtroendeuppdrag:   

EPV Energia Oy, styrelsemedlem 2001–2019
Voimapiha Oy (Indalsälven), styrelsemedlem 2013–2018
Vapo Oy/VapoTimber Oy, styrelsemedlem 2009–2017
Energiateollisuus ry, styrelsemedlem 2008-2009 och 2015-2017
Power-Deriva Oy, styrelsemedlem 2006-2018
och flera andra förtroendeuppdrag

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Sanna Syri

Teknologie doktor, f. 1970
Styrelsemedlem sedan 14.4.2015

Huvudsyssla:

Aalto-universitetet, professor, energiteknik och energiekonomi, högskolan för ingenjörsvetenskaper 2010–
Aalto-universitetet, högskolan för ingenjörsvetenskaper, biträdande direktör

Centrala förtroendeuppdrag:

Flera Aalto universitetets interna kommittémedlemskap och administrativa förtroendepositioner

Tidigare befattningar:

Statens tekniska forskningscentral, specialforskare, teknologichef 2002–2010
Finlands miljöcentral, specialforskare och forskare 1994–2002
IIASA (Laxenburg, Österrike), Research Scholar, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 1998–1999
IIASA, gästande forskare, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 6-8/1997
IVO International Oy, diplomarbetare (University of California, Santa Barbara, USA)

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Esko Torsti

PL, f. 1964, styrelsemedlem sedan 22.3.2011

Huvudsyssla:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, tilldelningschef 2006-

Centrala förtroendeuppdrag:

M-Brain, styrelsemedlem 2017-
William och Ester Otsakorpi stiftelse, styrelsemedlem 2014-
Finlands Röda Kors, medlem i placeringskommittén 2012-

Tidigare befattningar:

Pohjola placeringsdirektör, 2005-2006, 2001-2003
Pohjola Kapitalförvaltning, verkställande direktör 2003-2005
Ilmarinen, direktör för ränteplaceringar 1998-2001
SEB Helsingfors, chefsekonom 1996-1998

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Styrelsens sekreterare
Juridik direktör, Fingrid Oyj

 

7.12.2020