Styrelsens sammansättning

Juhani Järvi, ordförande

Ekonomie magister, f. 1952
Styrelsemedlem sedan 6.6.2014

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Rautakesko Ab, direktör, internationella projekt 2013-5/2015
Rautakesko Ab, direktör, ekonomi och riskhantering, 2010-2013, utvecklingsdirektör 2007-2010
Kesko Abp, vice verkställande direktör, ställföreträdande koncernchef 2005-2007, CFO 1998-2005
Patria Industries Abp, ekonomi- och finansdirektör, CFO 1997-1998
Wärtsilä-koncernen, Wartsila Diesel North America, Inc, CFO 1994-1997
Wärtsilä-koncernen, Sanitec Oy, CFO 1991-1993
Wärtsilä Oyj Abp, ekonomidirektör 1989-1991, 1985-1987 olika uppgifter 1980-1985
Wärtsilä-koncernen, Cimcorp Inc., fabriksdirektör 1988-1989, CFO 1987-1988

Tidigare förtroendeuppdrag:

MetsäTissue Oyj, styrelsemedlem 2009-2017
A Ahlström Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem 2014-2016
Suomalais-eestiläinen kauppayhdistys (Finsk-estniska handelsföreningen) SEKY, styrelseordförande 2013-2016
Kreditlaget, styrelsemedlem 2005-2007
SATO Ab, styrelsemedlem 2004-2007, ordförande för granskningsutskottet 2006-2007
Rimi Baltic AB, styrelsemedlem 2005-2006, ordförande för granskningsutskottet 2006
Citycon Ab, styrelsemedlem 2001-2004

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Päivi Nerg, vice ordförande

Agronomie- och forstmagister, f. 1958
styrelsemedlem sedan 28.3.2018

Huvudsyssla:

Finansministeriet, understatssekreterare  2018-

Centrala förtroendeuppdrag:

Suomen Rahapaja Oy, styrelsemedlem 2018-
Stiftelsen för befolkningsskydd, styrelsemedlem 2017–
Hallitusammattilaiset ry, medlem 2014–

Tidigare befattningar:

 Inrikesministeriet, kanslichef, 10/2012–12/2017
Finansministeriet, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, koncernstyrning, styrning av förvaltningsområdet, ministeriets centralförvaltning, beredskapschef, 8/2009–9/2012
Östra Finlands universitet, projektledare för universitetsprojektet, 6/2007–8/2009
Kuopio universitet, förvaltningsdirektör, 6/2002–8/2009
Kuopio universitet, direktör för utbildnings- och utvecklingscentralen vid universitet, 8/1996–5/2002
Atria Abp, personal- och kvalitetsdirektör, medlem i ledningsgruppen, 1994–7/1996
Itikka-Lihapolar Oy, kvalitetschef, 9/1990–12/1993
Lihapolar Oy/Lihakunta, laboratoriechef, 9/1988–8/1990
Lihapolar Oy/Lihakunta, kvalitetssäkringschef, 5/1986–8/1988


Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Hannu Linna

DI, eMBA, f. 1955
Styrelsemedlem sedan 20.3.2020

Huvudsyssla:

Styrelsearbete

Tidigare befattningar:

Vaasan Sähkö Oy, VD 2001–2018
Korpelan Voima samkommun, VD 1994–2001
Mellano Oy, VD 1992–1994
och flera andra anställningar

Tidigare förtroendeuppdrag:   

EPV Energia Oy, styrelsemedlem 2001–2019
Voimapiha Oy (Indalsälven), styrelsemedlem 2013–2018
Vapo Oy/VapoTimber Oy, styrelsemedlem 2009–2017
Energiateollisuus ry, styrelsemedlem 2008-2009 och 2015-2017
Power-Deriva Oy, styrelsemedlem 2006-2018
och flera andra förtroendeuppdrag

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Sanna Syri

Teknologie doktor, f. 1970
Styrelsemedlem sedan 14.4.2015

Huvudsyssla:

Aalto-universitetet, professor, energiteknik och energiekonomi, högskolan för ingenjörsvetenskaper 2010–

Centrala förtroendeuppdrag:

IEA 16th International Symposium on District Heating and Cooling (DHC), Hamburg 2018, Scientific Committee member
SDEWES 13th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik 2019, Scientific Committee member
Flera Aalto universitetets interna kommittémedlemskap och administrativa förtroendepositioner

Tidigare befattningar:

Statens tekniska forskningscentral, specialforskare, teknologichef 2002–2010
Finlands miljöcentral, specialforskare och forskare 1994–2002
IIASA (Laxenburg, Österrike), Research Scholar, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 1998–1999
IIASA, gästande forskare, forskningsgruppen Transboundary Air Pollution 6-8/1997
IVO International Oy, diplomarbetare (University of California, Santa Barbara, USA)

Oberoende av bolaget, oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Esko Torsti

PL, f. 1964, styrelsemedlem sedan 22.3.2011

Huvudsyssla:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, direktör, onoterade aktieplaceringar 2006-

Centrala förtroendeuppdrag:

M-Brain, styrelsemedlem 2017-
William och Ester Otsakorpi stiftelse, styrelsemedlem 2014-
Finlands Röda Kors, medlem i placeringskommittén 2012-

Tidigare befattningar:

Pohjola placeringsdirektör, 2005-2006, 2001-2003
Pohjola Kapitalförvaltning, verkställande direktör 2003-2005
Ilmarinen, direktör för ränteplaceringar 1998-2001
SEB Helsingfors, chefsekonom 1996-1998

Oberoende av bolaget, icke oberoende av betydande aktieägare.
Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Styrelsens sekreterare
Juridik direktör, Fingrid Oyj

 

20.3.2020