;

Elstationer

Planering

Vid planering av en ny elstation finns en strävan att minimera miljökonsekvenserna genom att välja stationens placering så att olägenheterna för miljö och människor blir så små som möjligt. Dessutom tas hänsyn till miljökonsekvenserna vid den tekniska projekteringen av stationen.

Metoder:

 • Vår målsättning är att inga nya transformatorstationer ska placeras i grundvattenområden.
 • Vi utvärderar de miljörisker som orsakas av vår verksamhet och minimerar dem, till exempel med hjälp av alternativa kemikalier, skyddsbassänger, oljeavskiljare och läckageövervakningsutrustningar
 • Vid behov mildrar vi landskapseffekterna av den nya stationen.
 • Vi fastställer begränsningar för bulleremissioner.
Byggnation och renoveringar

Vi strävar efter att minimera miljökonsekvenserna och miljöriskerna av byggandet av en elstation. I samband med renoveringsprojekt förbättrar vi också elstationernas miljösäkerhet.

Metoder:

 • Vi sorterar och återvinner avfall effektivt.
 • Vi tillämpar arbetsmetoder med vilka uppkomst av kemikaalieolyckor, buller, vibrationer och damm förebyggs.
 • Vi utbildar och följer upp våra entreprenörer.
 • På byggarbetsplatser som kräver sprängningsarbeten inspekteras byggnader i närheten i förväg.
 • Grannskapet informeras i förväg om byggverksamheten.
Drift och underhåll

Genom noggrant underhåll av elstationerna förlängs deras livslängd och även miljörisker förebyggs. Vi strävar efter att minimera miljökonsekvenserna och miljöriskerna under elstationernas hela livscykel.

Metoder:

 • Vi hanterar och lagrar endast nödvändiga kemikalier vid elstationen.
 • Miljörisker kontrolleras till exempel med skyddsbassänger, oljeavskiljare, läckagelarm och brandsläckningsutrustningar.
 • Vi utbildar och granskar våra tjänsteleverantörer.
 • Vi förbereder oss på olyckor med handlingsinstruktioner och oljebekämpningsutrustningar.
 • I slutet av stationens livscykel utnyttjar eller återvinner vi alla konstruktioner och alla utrustningar.