Siikajoki - Raahe C 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee uuden voimajohdon rakentamista Siikajoen ja Raahen välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys

Nykyiset 2x110 kilovoltin voimajohdot Siikajoelta Raaheen riittävät siirtämään Raahen kaupungin ja tehtaiden tarvitseman sähkön, mutta jos sähkönkulutus kasvaa merkittävästi, verkkoa Siikajoen ja Raahen välillä on vahvistettava. Sähkön kulutuksen kasvaessa verkko ei enää kestä häiriöiden tai huoltotöiden aiheuttamia johtokeskeytyksiä. Uusi voimajohto lisää siirtokykyä ja parantaa verkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon pituus noin 31 kilometriä. Se sijoittuu Siikajoen kunnan ja Raahen kaupungin alueille.

Uusi voimajohto sijoitetaan pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja johtoalue tulee levenemään noin 20 metriä. 

Hankkeen ympäristöselvitykseen voi tutustua sivun oikeassa reunassa kohdassa Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2017-2018.

Lisätietoja aiheesta

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija
030 395 5220

TLT-Building Oy
Ilari Limnell
sijoitussuunnittelija
puh. 044 425 2106

Erkka Salmi
sijoitussuunnittelu ja maastotyöt
040 7131 803