Valmistuneet hankkeet

Näiltä sivuilta löydät tietoja Fingrid Oyj:n päättyneistä voimajohtojen ja sähköasemien rakennusurakoista, ympäristöselvityksistä sekä päättyneistä YVA-menettelyistä.

Päättyneet hankkeet on listattu vasemmalla olevaan navigaatioon.