;

Ersättningar för användning av vägar

I början av år 1999 inledde Fingrid en kartering av de privata vägar som används vid underhåll av kraftledningar. Fingrid kommer överens med väginnehavaren om bruksavgiften för en tio års period i taget. Fingrid, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf har utarbetat en rekommendation för hur användningen av enskild väg skall ersättas.

Mera information och ny rekommendation för hur användningen av enskild väg skall ersättas (2017–2026). Sidan är på finska.