;

Stolpareal

Stolparealen för en kraftledningsstolpe sträcker sig tre meter utanför de synliga stolpkonstruktionerna ovan jord. Skissen här intill visar stolparealen för de två vanligaste stolptyperna.

Stagad tvåbent stolpe

Fristående ostagad stolpe