;

Ledningsområde

Ledningsområdet är det område för vilket Fingrid har inlöst begränsad nyttjanderätt. Den ger Fingrid rätt att använda ledningsområdet, samtidigt som den begränsar markägarens rätt att fritt använda ledningsområdet.

Ledningsområdet består av ledningsgatan samt kantzonerna vid vardera sidan av ledningsgatan. Trädens höjd i kantzonerna är begränsad så att träd som eventuellt faller omkull inte når fram till ledarna.

Ledningsområdets bredd varierar beroende på ledningens konstruktion. Området med begränsad byggnadsrätt är också av varierande bredd beroende på ledningen.