;

GO Service villkor 1/2020 – 12/2021

Villkoren i ett serviceavtal med Finextra innefattar

  • Standard Terms and Conditions (STC) och särskilda villkor för Finextra
  • Finlands Domain Protocol, som har publicerats på AIBs (Association of Issuing Bodies) webbplats
  • Fullmaktsmall för aggregering
  • Kontaktinformationsblankett

 

I avsnittet "D.1 Registration of participants" i Finlands Domain Protocol anges de krav som krävs för registrering av en kontoinnehavare. Mer detaljerade instruktioner finns i bilagan "Anvisning för registrering”.


Regionala ursprungsgarantier

Det är också möjligt att bevilja och överföra regionala ursprungsgarantier. Detta hanteras åtminstone i den inledande fasen via Excel och krypterad e-post. Regionala ursprungsgarantier har sin egen separata prissättning.

Vid hanteringen av ursprungsgarantier följs samma administrativa förfaranden som i fråga om EECS-ursprungsgarantier.

Villkoren i serviceavtalet med Finextra består av följande:

  • Regionala ursprungsgarantier/Avtal
  • Regionala ursprungsgarantier/Servicevillkor
  • Fullmaktsmall för aggregering
  • Kontaktformulär