Nyckeltal

  • Bolaget grundades 29.11.1996
  • Den operativa verksamheten startade 1.9.1997
  • Omsättning 682,5 miljoner euro (2020)
  • Balansomslutning 2,3 miljard euro (2020)
  • 6,4 % ägarandel i elbörsen Nord Pool
  • Antalet anställda var i slutet av året (2020) 380
  • Fingrids huvudkontor befinner sig i Helsingfors, och företaget har verksamhetsställen i Tavastehus, Rovaniemi, Uleåborg, Vaasa, Jyväskylä och Varkaus.