;
5.10.2022 12:04
Aktuellt, Pressmeddelanden, Elmarknaden

Fingrid uppdaterade sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern: elanvändningen har minskat – besparingsåtgärderna måste fortsätta

Fingrid har uppdaterat sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern efter att elanvändningen i september minskade i genomsnitt sju procent från föregående år. Som ett resultat av detta har uppskattningen av toppförbrukningen under vintern uppdaterats. I övrigt är situationen i stort sett oförändrad.

På grund av kriget i Europa fortsätter den exceptionella situationen på energimarknaden, vilket orsakar osäkerheter om tillgången på el. Finländarna bör förbereda sig på strömavbrott som orsakas av eventuell elbrist under den kommande vintern. 

Den nya uppskattningen av förbrukningstoppen för elanvändningen under den kommande vintern är 14 400 megawatt, vilket är en minskning med 700 megawatt från den ursprungliga uppskattningen. Förbrukningstoppen har uppdaterats framför allt på grund av att elanvändningen har minskat med omkring sju procent i september jämfört med motsvarande period 2021. Den inhemska produktionen beräknas i bästa fall kunna täcka 12 900 megawatt, vilket innefattar kärnkraftverket Olkiluoto 3 och produktionsanläggningen i Havs-Björneborg samt en uppskattning av vindkraftsproduktionen under en vindstilla tidpunkt. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 skulle ersätta den uteblivna importen från Ryssland. 

EU sätter också som mål att minska konsumtionstopparna med fem procent.

Bild: Uppskattning av produktionen och förbrukningen av el under vintersäsongen 2022–2023 i en situation då elsystemet och marknaden fungerar utan problem.

”Nu har vi uppnått en besparing på sju procent i elanvändningen, vilket är en bra början. Men vinter och köldperioder väntar oss. Under den kommande vintern kan besparing av el och tajmning av dess användning spela en avgörande roll för att undvika elbristsituationer. Exempelvis skulle en besparing på ca tio procent i en toppsituation i det närmaste motsvara produktionskapaciteten hos Olkiluoto 3,” konstaterar Tuomas Rauhala, direktör för driften av Fingrids kraftsystem.

Om lägesbilden förändras uppdaterar Fingrid bedömningen av elens tillräcklighet under den kommande vintern.

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tel. 040 506 4695

Tidigare pressmeddelanden om vinterns effektsituation:

Fingrids pressmeddelande 19.9.2022: Fingrid har uppdaterat sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern: Ändringar i effektreserven och tillgänglig import

Fingrids pressmeddelande 22.8.2022: Flera osäkerhetsfaktorer när det gäller elens tillräcklighet under den kommande vintern >

Information om elbrist och hur den hanteras: www.fingrid.fi/sahkopula

Faktaruta: Viktiga faktorer som påverkar elens tillräcklighet

  • Vädret under den kommande vintersäsongen har stor betydelse för både toppförbrukning och tillgänglig vindkraftsproduktion. Den faktiska toppförbrukningen är lägre vid milt väder och på motsvarande sätt är vindkraftsproduktionen högre i blåsigt väder.
  • Produktionskapaciteten hos betydande kraftverk i drift. Produktionskapaciteten kan påverkas av fel eller försenad idrifttagning av kärnkraftverket Olkiluoto 3 samt problem med tillgång på kraftverksbränslen, framför allt naturgas.
  • Tillförlitligheten hos överföringsförbindelser för att säkerställa importkapacitet. Dessutom påverkas tillgången på import av ländernas eventuella egna problem med elens tillräcklighet.