;
21.6.2021 13:55
Aktuellt, Elmarknaden

Ikraftträdandet av den nya lagen om ursprungsgarantier skjuts upp till hösten – Finextra fortsätter bevilja ursprungsgarantier baserat på den gällande lagen

Handläggningen av lagförslaget om ursprungsgarantier för energi fortsätter i riksdagen under höstsessionen, och lagen förväntas träda i kraft tidigast i oktober.

Finextra fortsätter bevilja ursprungsgarantier för el enligt gällande lag och servicevillkor tills den nya lagen om ursprungsgarantier träder i kraft.

Senare i höst kommer vi att informera om nya rutiner så snart vi vet mer om hur handläggningen av lagen fortskrider.

Mer information:

Kirsi Salmivaara, Fingrid, kirsi.salmivaara(at)fingrid.fi

Vårt tidigare pressmeddelande i ämnet >

Mer information om ursprungsgarantitjänsten på vår webbplats >