Anmälan om oegentligheter

Varje Fingridanställd förbinder sig att arbeta enligt bolagets uppförandekod, som bygger på Förenta nationernas initiativ Global Compact och på de principer som styr företagsverksamhet och mänskliga rättigheter. Vi säkerställer att uppförandekoden efterföljs i chefsarbetet och av alla medarbetare.

Fingrids personal och externa intressentgrupper har tillgång till flera feedback- och rapporteringskanaler. På bolagets intranät finns anvisningar för personalen om hur kanalerna skall användas.

Externa intressentgrupper kan skicka feedback och frågor till Fingrid med vårt elektroniska feedback-formulär.

Finns det misstankar om att ett agerande står i strid med Fingrids uppförandekod eller med lagstiftningen, och informationen inte kan förmedlas direkt till Fingrids kontaktperson, kan man använda sig av en konfidentiell och oberoende anmälningskanal. Kanalen är avsedd för misstankar om missbruk eller brott som kan gälla till exempel bokföring, intressekonflikter, korruption, värdepappersmarknaden eller andra ekonomiska oklarheter. Alla misstankar om ett agerande som strider mot uppförandekoden undersöks konfidentiellt och professionellt för att garantera anmälarens integritet. Vi säkerställer att en anmälan om förseelse inte orsakar negativa följder för den som gjorde anmälan.

Anmälningskanalens SpeakUp-tjänst drivs av det holländska bolaget People InTouch, som också omvandlar anmälningarna som inkommit per telefon till skriftlig form. Hos Fingrid behandlas anmälningarna av en jurist som ansvarar för överensstämmelse med kraven, direktören för juridiska ärenden och vd:n.

En anmälan via anmälningskanalen kan göras på finska, svenska eller engelska. Anmälan kan göras anonymt, men vi rekommenderar att anmälaren lämnar kontaktuppgifter för att främja utredningen av fallet.

Anmälan kan göras med webbformuläret eller genom att ringa eller läsa in ett meddelande på telefonsvararen (nationella avgiftsfria telefonnummer kan du hittar nedan). Koden som efterfrågas i tjänsten är 70497.

Anmälaren får ett ärendenummer med vilket han eller hon senare kan lyssna på eller läsa det svar som Fingrid skickat. Fingrids svar finns tillgängligt senast inom 10 dagar. Svaret kan innehålla följdfrågor. All kommunikation sker via SpeakUp-kanalen.

Nationella telefonnummer och koder (på engelska)

Country

Phone

Access code

AUSTRIA 0800-295175 99977
BELGIUM 0800-71365 03851
BOSNIA AND HERZEGOVINA 080082872 19423
CANADA 1-866-8181239 71876
CHINA 4009901434
If you are calling with provider Netcom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom:
108004400179
95322
CROATIA 0800223069 26776
CZECH REPUBLIC 800 900 538 81851
DENMARK 80885638 40411
ESTONIA 800 0044 208 11891
FINLAND 08001-13031 70497
FRANCE 0800-908810 00682
GERMANY 0800-1801733 33569
GREECE 0080044142695 29455
ICELAND 800 8809 87265
IRELAND 1800-552136 19614
ITALY 800-787639 33746
KOREA (SOUTH) 007984424261 28257
KOSOVO N/A 14182
LATVIA 8000 2490 76135
LUXEMBOURG 800-21048 53220
MONTENEGRO +31 205043275 (paid number) 62359
NETHERLANDS 0800 0222931 35291
NORWAY 800-18333 28956
POLAND 008004411739 87822
PORTUGAL 800-831528 58293
RUSSIA 810 800 2626 9902 74833
SERBIA 0800190078 54480
SINGAPORE 1800-8232206 09754
SLOVAKIA 0800004529 81515
SLOVENIA 080080806 16739
SPAIN 900-973174 02442
SWEDEN 020-798813 77421
SWITZERLAND 0800-561422 00643
TURKEY

00800 448824369

67200
UNITED KINGDOM 0800-1693502 44262
UNITED STATES 1-866-2506706 11652