;

Utveckling och karriärmöjligheter

Vi vill stärka varje medarbetares möjligheter till lärande i arbetet genom att erbjuda krävande uppgifter och mångfacetterade projekt.Vi uppmuntrar anställda till studier och självutveckling.Arbetsrotation möjliggör professionell utveckling och mångsidiga arbetsuppgifter.

Ett stabilt bolag erbjuder möjligheter att planera arbete och karriär på lång sikt. Utöver gemensam utbildning för alla har personalen möjlighet att komma överens om utbildning som leder till yrkesexamen eller delta i utbildning avsedd för experter eller chefer.

Fingridanställda kan gå vidare i sin expert- eller chefskarriär. En expertkarriär bygger på utveckling som expert medan de som valt en chefskarriär utvecklar sig som ledare för människor. 

Verksamheten på den allt mer integrerade europeiska elmarknaden öppnar också möjligheter för allt fler Fingridanställda att få ökad internationell erfarenhet.