Mångsidiga uppgifter

Vårt mångfacetterade verksamhetsfält bjuder på intressanta utmaningar och arbetsuppgifter. Den snabba utvecklingstakten i branschen och i omvärlden förutsätter att vi har tillgång till en mångkunnig, kreativ, samarbetsvillig och energisk personal som är redo att möta förändringar och som har förmågan att betrakta problem som möjligheter.

Vi erbjuder intressanta, omväxlande och ansvarsfyllda befattningar på första parkett i energibranschen. Bolagets hela verksamhet hänger på kunniga medarbetare. Därför har vi förbundit oss att ta väl hand om personalen. Det innebär goda möjligheter att utveckla kompetensen, konkurrenskraftiga avlöningsprinciper och anställningsförmåner samt förstklassiga tjänster som främjar arbetshälsan.

Vårt stabila bolag gör det möjligt att planera arbete och karriär på lång sikt. Det är vanligt med långa anställningar i vårt bolag, men personalomsättningen har nu börjat öka på grund av att de stora åldersklasserna går i pension. I vårt personalprogram har vi förberett oss på att 20 procent av våra medarbetare kommer att bytas ut inom en snar framtid.

Fingrid har i genomsnitt över 300 anställda. Merparten arbetar i expertbefattningar. Bolaget erbjuder intressanta utsiktsplatser i expertorganisationen, nu och i framtiden. Allteftersom integrationen av den europeiska elmarknaden fortskrider skapas nya möjligheter för många av de anställda på Fingrid att utöka sin internationella arbetslivserfarenhet. När det gäller kompetensutveckling och -inriktning strävar vi efter att sammanpassa arbetstagarnas och bolagets intressen, och arbetstagarna får kontinuerligt stöd för fortbildning och självutveckling. Det uppmuntrande arbetsklimatet främjar kontinuerlig inlärning.