;
1.11.2022 15:51
Pressmeddelanden, Aktuellt, Kraftsystem

Elförbrukningen minskade med sju procent i oktober

Enligt Fingrids preliminära beräkningar förbrukades sju procent mindre el i oktober än för ett år sedan. Temperaturen förklarar inte minskningen av elförbrukningen.

Under augusti–oktober har elförbrukningen minskat jämfört med motsvarande månader föregående år. Under de kommande vintermånaderna kommer behovet av att spara på elförbrukningen att fortsätta.

”Det har varit glädjande att se hur minskad elförbrukning och tidsmässig förläggning av användningen har blivit ett centralt tema under hösten, både inom industrin och den infrastruktur som använder el. Exemplen på minskad elanvändning i kampanjen ”Snäppet svalare” visar att varje finländare också genom eget agerande kan förebygga uppkomsten av elbrist genom att minska elanvändningen i sin egen vardag.

Vintern är i antågande, och därför är det verkligen viktigt att de uppnådda siffrorna eller till och med en större minskning av elanvändningen också kan uppnås under de kommande vintermånaderna, särskilt under perioder med toppförbrukning av el," uppmuntrar direktör Tuomas Rauhala från Fingrid.

Tidpunkt

Förbrukning 2021, GWh

Förbrukning 2022, GWh

Förändring, %

Augusti

6 074

5 905

-3 %

September

6 245

5 788

-7 %

Oktober

6 866

6 358

-8 %

Elförbrukning i augusti–oktober 2021 och 2022.

Fingrid har tidigare varnat för risken för elbrist under den kommande vintern. I början av oktober uppskattade Fingrid att toppförbrukningen av el under den kommande vintern skulle bli 14 400 megawatt, varav uppskattningsvis 12 900 megawatt kan täckas med den inhemska produktionen. I siffran ingår kärnkraftverket Olkiluoto 3 och produktionsanläggningen i Havs-Björneborg samt en uppskattning av vindkraftsproduktionen i vindstilla väder.

Mer information:
Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tel. 040 506 4695
Markku Piironen, expert, Fingrid Abp, tfn. 040 351 1718 (statistik över elanvändning)

E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi