;
15.1.2021 13:29
Aktuellt, Kraftsystem

Elförbrukningen till rekordnivå under vintern

Enligt Fingrids driftövervakningsmätningar nådde den genomsnittliga timeffekten för Finlands elförbrukning rekordavläsningar på ungefär 14 230 megawatt vid 8–9-tiden 15.1.2021. I Finland producerades 9 620 megawatt el och resterande 4 610 megawatt importerades från grannländerna Sverige, Ryssland och Estland. Bakgrunden är en period med sträng kyla som hela landet utsätts för. Tillgången på el var inte i fara under toppförbrukningssituationen.

I början av december gjorde Fingrid en bedömning av vinterns elförbrukning och tillgång på el: I Finland kommer elen att räcka till under den kommande vintern – Fingrid). Den nu uppnådda förbrukningstoppen under köldperioden blev mindre än den prognostiserade. 

Kraftverken har fungerat utan signifikanta störningar, och effektreservkapaciteten har ännu inte startats. Under elförbrukningstoppen importerades cirka 2 500 megawatt el från Sverige, cirka 1 470 megawatt från Ryssland och 750 megawatt från Estland.

Elen rör sig över gränserna styrt av elmarknaderna. Därför måste elens tillräcklighet granskas på Östersjöregionens och till och med på hela Europas nivå. Tillgången på importerad el är dock beroende av varje grannlands egen förbrukningssituation och hur elöverföringsförbindelserna fungerar. Överföringsförbindelserna mellan Finland och grannländerna har fungerat väl under köldperioden. 

Partipriset på el i Finland var 80/MWh under timme 8–9. 

Elförbrukningen bedöms bli fortsatt hög under hela fredagen, men när kölden mildras återgår vi till normal elförbrukningsnivå.

Alla tiders elförbrukningsrekord är från vintern 2016, då förbrukningen nådde en topp på 15 105 MWh/h.

Vi följer situationen och ger en uppdatering vid behov.

Elsystemets status kan observeras på Fingrids webbplats på adressen: Fingrid Online - Fingrid

Mer information:

Direktör Reima Päivinen, Fingrid,  tfn 030 395 5160

Kontrollrumschef Maarit Uusitalo,Fingrid,  tfn 030 395 4246