;
17.5.2021 14:39
Aktuellt, Projekt

Den nya elstationen i Arkkukallio en betydelsefull anslutningspunkt för vindkraft

Flera vindkraftsprojekt är under uppbyggnad söder om Kristinestad. För att vindgenererad ren el ska kunna överföras vidare till stamnätet och konsumenterna behövs en effektiv ny elstation i regionen. Fingrid Abp har därför fattat ett investeringsbeslut om elstationen i Arkkukallio som ska byggas i Kärjenkoski i Isojoki kommun.

Elstationen för 400/110 kV i Arkkukallio kommer att byggas mitt bland vindkraftsprojekten. Av vindkraftsprojekten med anknytning till Arkkukallio är ca 500 MW planerade att anslutas till elstationen före slutet av 2024 och ca 800 MW före slutet av 2028. På grund av det stora antalet anslutningar kommer elstationen i Arkkukallio att byggas större än normalt redan från början, som en elstation med två 400 MVA huvudtransformatorer. Detta säkerställer stationens överföringskapacitet och funktionsförmåga enligt de föränderliga behoven i regionen.

Den nya elstationen kommer att vara belägen vid kraftledningen för 400 kV mellan Kristinestad och Ulvsby, och stationen ansluter vidare till stamnätet via kraftledningen. Kraftledningen för 400 kV mellan Kristinestad och Ulvsby och den nu investeringsbeslutade elstationen i Arkkukallio är en del av en huvudöverföringsledning som administreras av Fingrid, den så kallade Kustledningen. Kustledningen som sträcker sig från Åbo till Keminmaa är en betydelsefull kraftledning som för sin del säkerställer att Finland förblir ett elprisområde. Via kraftledningen överförs el som produceras med vindkraft på västkusten till områden med hög efterfrågan på el i södra Finland.

Mer information:

Juha Pikkupeura, projektchef, Fingrid Oyj, tel. 030 395 4169