;
26.4.2021 13.27
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Arkkukallion uusi sähköasema merkittävä tuulivoiman liityntäpiste

Kristiinankaupungin eteläpuolella on rakenteilla useita tuulivoimahankkeita. Jotta tuulivoimalla tuotettu puhdas sähkö saadaan siirrettyä edelleen kantaverkkoon ja kuluttajille, tarvitaan alueelle tehokas uusi sähköasema. Fingrid on tämän vuoksi tehnyt investointipäätöksen Isojoen kuntaan rakennettavasta Arkkukallion sähköasemasta.


Arkkukallion 400/110 kV sähköasema rakennetaan tuulivoimahankkeiden keskelle. Arkkukallioon liittyvistä tuulivoimahankkeista noin 500 MW on suunniteltu liitettävän sähköasemalle vuoden 2024 loppuun mennessä ja noin 800 MW vuoden 2028 loppuun mennessä. Suuren liityntämäärän vuoksi Arkkukallion asema rakennetaan heti alussa normaalia suuremmaksi kahden 400 MVA-päämuuntajan sähköasemaksi. Siten varmistetaan aseman siirtokapasiteetti ja toimintakyky alueen kehittyvien tarpeitten mukaiseksi.


Uusi sähköasema tulee sijaitsemaan Kristinestad-Ulvila 400 kV voimajohdon varrella, ja asema liittyy voimajohdon kautta edelleen kantaverkkoon. Kristinestad-Ulvila 400 kV-voimajohto ja nyt investointipäätöksen saanut Arkkukallion sähköasema ovat osa Fingridin hallinnoiman Suomen kantaverkon yhtä pääsiirtolinjaa, niin sanottua Rannikkolinjaa. Turusta Keminmaalle ulottuva Rannikkolinja on merkittävä voimajohtolinja, joka osaltaan varmistaa Suomen pysymisen yhtenä sähkön hinta-alueena. Voimajohdon kautta siirretään länsirannikkolla tuulivoimalla tuotettua sähköä edelleen suuren sähkönkysynnän alueille eteläiseen Suomeen.

 

Lisätiedot:
Juha Pikkupeura, projektipäällikkö, Fingrid Oyj
puh. 030 395 4169