;
16.10.2020 13:47
Projekt

Stamnätsbolaget Fingrid förbereder sig för anslutning av vindkraft och modernisering av nätet i Siikajoki kommun

Ny vindkraft byggs i Siikajoki. Fingrid Abp förbereder sig för anslutning av vindkraft till stamnätet och en modernisering av nätet, föranledd av nätets skick, i Siikajoki i samarbete med regionens distributionsnätbolag Elenia. Förnyelseåtgärderna är en del av byggandet av en plattform för ett rent elsystem i Finland.

Elenia bygger en ny kraftledning för 110 kV till en elstation som renoveras i Siikajoenkylä i Siikajoki kommun. Den nya kraftledningen ersätter den befintliga 45 kV-ledningen som har nått slutet av sin livslängd. Med den nya kraftledningen förbereder man sig också för anslutning av regionens vindkraftproduktion till stamnätet. Fingrid deltar i projektet genom att bygga en 10 km lång kraftledning på gemensamma stolpar i samma ledningsgata mellan Siikajoki och Olkijärvi. Med denna kraftledning förbereder man sig för att ersätta den nuvarande kraftledningen för 110 kV mellan Pyhäkoski och Brahestad. Dessutom kommer elstationen i Siikajoki att utökas med ett 110 kV-fält för den nya kraftledningen. Genom att kombinera de båda nätbolagens behov kommer ledningsgatan över åkerområden att bli smalare och kostnaderna blir lägre.

Den nuvarande förbindelsen för 110 kV mellan Pyhäkoski och Brahestad är en förbindelse med trästolpar, byggd 1963, som huvudsakligen matar SSAB:s stålverk i Brahestad. Den nuvarande kraftledningen har blivit föråldrad och Fingrid påbörjar en förberedelse för förnyande av kraftledningen för att säkerställa strömförsörjningen till Brahestad. Kraftledningen byggs till en början på gemensamma stolpar fram till sjön Olkijärvi och kan senare förlängas till Brahestad.

Elenia ansvarar för byggandet av gemensamma stolpar för framtida kraftledningar. Driftsättningen av helheten är planerad till hösten 2022.

 

Mer information:
Timo Kiiveri, direktör, uppförande och underhåll av nätegendomen
tel.  040 543 3039

e-post i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi