;
21.9.2020 10.15
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Kantaverkkoyhtiö Fingrid valmistautuu tuulivoiman liittämiseen ja verkon uusimiseen Siikajoen kunnassa

Siikajoelle rakennetaan uutta tuulivoimaa. Fingrid Oyj valmistautuu tuulivoiman liittämiseen kantaverkkoon ja olemassa olevan verkon kuntoperusteiseen uusimiseen Siikajoella yhteistyössä alueen jakeluverkkoyhtiö Elenian kanssa. Uudistukset ovat osa puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentamista Suomeen.

Elenia rakentaa uuden 110 kV voimajohdon Siikajoen kunnassa sijaitsevalle saneerattavalle Siikajoenkylä-sähköasemalle. Uudella voimajohdolla korvataan käyttöikänsä päässä oleva nykyinen 45 kV linja. Uudella voimajohdolla varaudutaan myös liittämään alueen tuulivoimatuotantoa kantaverkkoon. Fingrid osallistuu hankkeeseen rakentamalla samalle johtokäytävälle yhteispylväisiin 10 kilometrin pituisen Siikajoki–Olkijärvi -voimajohdon, jolla valmistaudutaan korvaamaan nykyistä 110 kV Pyhäkoski–Raahe -voimajohtoa. Lisäksi Siikajoen sähköasemaa laajennetaan yhdellä 110 kV kentällä uutta voimajohtoa varten. Yhdistämällä molempien verkkoyhtiöiden tarpeet, peltoalueiden yli menevästä johtokadusta tulee kapeampi ja kustannukset ovat matalammat.

Nykyinen 110 kV Pyhäkoski–Raahe -yhteys on vuonna 1963 rakennettu puupylväsyhteys, joka syöttää pääasiassa SSAB:n Raahen terästehdasta. Nykyinen voimajohto on ikääntynyt ja Fingrid aloittaa valmistautumisen voimajohdon uusimiseen Raahen sähkönsyötön varmistamiseksi. Voimajohto rakennetaan aluksi yhteispylväillä Olkijärvelle asti ja myöhemmin sitä voidaan jatkaa edelleen Raaheen.

Elenia vastaa yhteispylväille tulevien voimajohtojen rakennuttamisesta. Kokonaisuuden suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2022 syksyllä.

 

Lisätietoja:
Timo Kiiveri, johtaja, verkko-omaisuuden rakentaminen ja kunnossapito
puh.  040 543 3039

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi