;
16.1.2018 14:42
Pressmeddelanden

Förhandlingarna om den nordiska balanseringsmodellen fortsätter – ett gemensamt förslag blev inte klart inom utsatt tid

De nordiska stamnätsbolagen har fört intensiva förhandlingar om en gemensam balanseringsmodell och tillhörande tillvägagångssätt. Den gemensamma synen är att de nordiska länderna framöver ska bilda en helhet för balanshantering och att besluten ska vara eniga i enlighet med EU:s förordning. Till skillnad från den nuvarande modellen är det meningen att produktion och förbrukning ska balanseras separat i varje budområde inom den nordiska marknaden. Finland utgör ett sådant budområde. Balanseringen ska skötas med hjälp av den nordiska reglerkraft- och reservmarknaden.

Man lyckades emellertid inte nå fram till ett slutligt gemensamt förslag om en balanseringsmodell inom den i EU-förordningen utsatta tiden. Det skedde ändå framsteg i förhandlingarna och de kommer att därför att fortsätta intensivt mellan parterna.

– Alla nordiska stamnätsbolag  har ännu inte sinsemellan nått en överenskommelse om ett gemensamt förslag till de nationella regleringsmyndigheterna. Vi tror dock att det pågående samarbetet ska leda till ett gemensamt förslag, så som EU-förordningen kräver, konstaterar vd:n Jukka Ruusunen.

När den utsatta tiden enligt EU-förordningen hade löpt ut meddelade Fingrid den 15 januari 2018 Energimyndigheten och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ACER att de nordiska stamnätsbolagen inte hade kunnat lämna in ett gemensamt förslag till ny balanseringsmodell.

Närmare information:
Jukka Ruusunen, verkställande direktör, tfn 040 593 8428
Asta Sihvonen-Punkka, direktör, tfn 050 573 9053