;
16.1.2018 14.42
Lehdistötiedotteet

Neuvottelut pohjoismaisesta tasehallintarakenteesta jatkuvat - yhteistä ehdotusta ei syntynyt määräajassa

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käyneet tiiviitä neuvotteluita yhteisestä tasehallintarakenteesta ja siihen liittyvistä toimintamalleista. Yhteinen näkemys on, että jatkossa Pohjoismaat muodostaisivat yhden tasehallintakokonaisuuden ja päätöksenteko perustuisi EU-asetuksen mukaisesti yksimielisyyteen. Nykyisestä mallista poiketen uudessa tasehallintarakenteessa tuotanto- ja kulutus tasapainotettaisiin kullakin pohjoismaisen markkinan tarjousalueella erikseen. Suomi muodostaa yhden tällaisen tarjousalueen. Tasapainotus tehtäisiin pohjoismaisia säätösähkö- ja reservimarkkinoita hyödyntäen.

Lopullista yhteistä ehdotusta tasehallintarakenteesta ei kuitenkaan ole saatu aikaan EU-asetuksessa annettuun määräaikaan mennessä. Neuvotteluissa on silti edetty, ja neuvottelut jatkuvat osapuolten välillä tiiviinä.

– Emme ole vielä päässeet sopimukseen yhteisestä ehdotuksesta kansallisille sääntelyviranomaisille kaikkien pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken. Uskomme kuitenkin, että käynnissä olevan yhteistyön tuloksena syntyy EU-asetuksen vaatima yhteinen ehdotus, toteaa toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

EU-asetuksen mukaisen määräajan umpeuduttua Fingrid on 15.1.2018 ilmoittanut Energiavirastolle ja eurooppalaisten energiaviranomaisten yhteistyövirasto ACER:ille, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt eivät pystyneet toimittamaan yhteistä ehdotusta uudesta tasehallintarakenteesta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 050 573 9053