;

Vi behöver kunniga människor

Jukka Ruusunen
Jukka Ruusunen
Stänga

Energibranschen står i samhällsfokus världen över och är därför i främsta ledet även på arbetsmarknaden. Stamnätsbolagen har en central roll i det europeiska klimatsamarbetet. Energi- och klimatmålen kan inte uppnås utan driftsäkra nät med tillräcklig överföringskapacitet. Branschen investerar i stora byggprojekt och satsar betydande summor på forskning och utveckling. Många problem ska lösas och därför behövs kunniga människor.

Fingrid ansvarar för elöverföringens stamnät i Finland, en av de viktigaste grundpelarna i vårt samhälle. Ungefär 75 procent av all el som förbrukas i Finland går över stamnätet. Medarbetarna på Fingrid ser dagligen resultatet av sitt arbete för den finländska vardagen: Finland går på el. Allteftersom samarbetet mellan olika länder och elmarknaden utvidgas har vårt arbete i allt högre grad även en internationell dimension.

Det innehållsrika arbetet med stamnätet kommer alltså att fortsätta långt in i framtiden. Långsiktighet ger arbetet en permanent karaktär, och det har konstaterats vara den faktor som bäst främjar arbetsklimatet.

Enligt internationella jämförelser är Fingrid ett av världens bästa stamnätsbolag. Ett sådant resultat kan bara uppnås av ett bolag som har en kompetent, motiverad, innovativ och engagerad personal, en stark värdegrund, en fungerande strategi och ett ledningssystem som kan fullfölja de strategiska besluten så effektivt som möjligt. Vi behöver kunniga människor. Nu och i framtiden.

Välkommen att göra ett arbete som betyder något!

Jukka Ruusunen
verkställande direktör