Ekonomisk information

Finextras bokslut och revisionsberättelse finns på finska.