Ekonomisk information

Finextras bokslut och revisionsberättelse år 2015 finns här (på finska)

De periodvisa resultaträkningarna för ursprungsgarantin och effektreserven finns på svenska till vänster under ”Ekonomisk information”.