;
12.3.2021 13:31
Aktuellt, Projekt

Moderniseringen av Norra Karelens kraftledningar fortskrider

Stamnätsbolaget Fingrid Abp moderniserar Norra Karelens föråldrade elöverföringsnät för 110 kV samt elstationerna. Som ett resultat av arbetet kommer regionens överföringssäkerhet för el att förbättras avsevärt.

Entreprenaden omfattar modernisering av totalt cirka 112 kilometer elnät för 110 kV. Dessutom kommer två elstationer att moderniseras under entreprenaden och en helt ny elstation kommer att byggas. Kraftledningsdelen mellan Kontiolax och Uimaharju kommer att färdigställas under första veckan i mars.

Nätförstärkningar kräver nära samarbete

Planeringen och genomförandet av elnätsarbetena i Norra Karelen sker i nära samarbete med de distributionsnätbolag som är verksamma i regionen. Arbetet innebär utmaningar och kräver god planering. Slutresultatet blir att regionen får ett driftsäkrare elöverföringsnät vars överföringssäkerhet kommer att räcka långt in i framtiden.

I området för de elnät som ska moderniseras bor det tiotusentals invånare, för vilka man eftersträvar att minimera de störningar som arbetena kan medföra. I entreprenaderna samarbetar Fingrid med lokala distributionsnätsbolag och Fingridkunder som är anslutna till stamnätet.

Entreprenaderna färdigställs under 2022

Norra Karelens kraftledningar kommer att moderniseras i tre olika byggprojekt under åren 2019–2022. Den första av entreprenaderna var moderniseringen av kraftledningen mellan Uimaharju och Pamilo. Moderniseringen blev klar i oktober 2019. Därefter moderniserades kraftledningen mellan Kontiolax och Uimaharju. Den moderniserade kraftledningen togs i drift nu i början av mars 2021. Coronapandemin påverkade entreprenörens materialleveranser och ledningen kunde inte tas i drift enligt planerna i slutet av 2020. Kraftledningsdelen mellan Uimaharju och Palojärvi håller på att byggas och kommer att stå klar sommaren 2022.

Av elstationsentreprenaderna är moderniseringsarbetena i Uimaharju och Kontiolax slutförda. Det återstår fortfarande att bygga en helt ny elstation i Palojärvi. Arbetena pågår och den nya stationen tas i drift sommaren 2022.

Entreprenör i samtliga kraftledningsentreprenader är TMV Line Oy. Caverion Suomi Oy var entreprenör för elstationen i Uimaharju, och i elstationsentreprenaderna i Kontiolax och Palojärvi var TMV Service Oy entreprenör. För Fingrids del är totalkostnaden för nätförstärkningarna i Norra Karelen cirka 30 miljoner euro.

Mer information:

Antti Linna, projektchef
tel. 030 395 5168