;
12.3.2021 13:29
Aktuellt, Projekt, Pressmeddelanden

Betydelsefullt investeringsbeslut för Norra Österbotten från Fingrid – elstationen i Valkeus möjliggör stora vindkraftsinvesteringar i regionen

Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om byggande av en elstation i Valkeus i Norra Österbotten. Det finns fler än 80 vindkraftsprojekt i olika grader av planering i Norra Österbotten. Kvantitativt är detta mer än någon annanstans i Finland. Byggandet av elstationen i Valkeus kommer att bidra till att vindkraftsinvesteringarna förverkligas.

Det finns en betydande mängd vindkraftsproduktion i omgivningen till den elstation som ska byggas i Valkeus, och för elöverföringen krävs det tillräckligt kraftiga överföringsförbindelser. Det finns redan totalt 210 megawatt vindkraftsproduktion i kommunerna Siikajoki, Pyhäjoki och Merijärvi samt i städerna Oulais och Brahestad. Dessutom pågår det aktiv planering av 550 megawatt ny vindkraftsproduktion till området. För att möjliggöra vindkraftsprojekten behövs det en ny elstation med vars hjälp det blir möjligt att ansluta vindkraftsproduktionen till stamnätet och överföra den producerade elen till förbrukarna.

Elstationen för 400/110 kilovolt i Valkeus kommer att placeras i Pyhäjoki, längs kraftledningen Pikkarala-Jylkkä, som en del av Kustledningen. Den stora elstationen möjliggör anslutning av cirka 600 megawatt vindkraftsproduktion till stamnätet. Elstationen kommer också att förbättra funktionsförutsättningarna för vindkraftsproduktionen i närliggande områden i Kalajoki och Siikajoki, eftersom produktionen vid avbrott och störningar på nätet kan dirigeras till elstationen i Valkeus.

Projektet har planerats i nära samarbete med regionens vindkraftsoperatörer och med regionens elnätsbolag Elenia. De beräknade totalkostnaderna för projektet är cirka 30 miljoner euro. Elstationen kommer att stå klar 2023.

Under detta årtionde investerar Fingrid rekordhöga två miljarder euro i elnät och elstationer i Finlands stamnät. Stamnätet kommer att förstärkas avsevärt, eftersom målsättningen för ett klimatneutralt Finland 2035 också innebär att produktionen och förbrukningen av utsläppsfri el kommer att växa betydligt. På årsnivå uppgår Fingrids investeringar till cirka 200 miljoner euro. Investeringarna består av tiotals projekt på olika håll i Finland. Sjuttio procent av de viktigaste stamnätsinvesteringarna är nybyggnation och resten är modernisering av det befintliga nätet.

 

Mer information:
Jari Tiusanen, Fingrid Abp, projektchef
tel. 0400 735 373