;

Elstationen i Rosendal moderniseras

Fingrid Abp, som ansvarar för stamnätet för elöverföring i Finland, moderniserar delar av elstationen i Rosendal. Genom arbetet kommer elkonsumtionens driftsäkerhet i huvudstadsregionen att förbättras.

Elstationen i Rosendal, Vanda, nära köpcentret Jumbo, byggdes ursprungligen på 1950-talet, då den blev en viktig del av elöverföringsnätet för dåvarande Imatran Voima. I dag är stationen i Rosendal en av de elstationer som säkerställer elförsörjningen i huvudstadsregionen. Stationens äldsta 110 kV-utrustningar i bruk togs i drift 1982.

I samband med moderniseringen sker en satsning på elstationens yttre för koordinering med det omgivande områdets detaljplan. Det nuvarande 110 kV-fältet med öppna frånskiljare kommer att ersättas med ett ställverk för vilket en ny stationsbyggnad ska byggas i tomtens västra del. Transformatorskydden i stationen kommer att landskapsgestaltas och kraftledningskonstruktionerna i området kommer att rivas delvis. Bostadsbyggnaden som ligger i anslutning till stationen och ägs av Fingrid, kommer att rivas och tomten beskogas och landskapsgestaltas.

Byggnadsarbetena vid stationen påbörjas i juni 2020 och blir huvudsakligen klara före juli 2021. Eltekniska installationer kommer att utföras från sommaren 2021 till slutet av 2022. Arbetsplatstrafiken till tomten kommer huvudsakligen att gå via Transformatorvägen.

Illustration av vad som komma skall:

 

 

Tammisto_havainnekuva.jpg

 

Kontaktinformation:

Jarmo Henttinen, projektchef

tel. 030 395 4280