;
16.10.2020 13:52
Aktuellt, Projekt

Säkerheten för eltillgången i Tammerfors stad förbättras

Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om renovering av den föråldrade elstationen i Kangasala, som är i dåligt skick. Kangasala elstation är en viktig knutpunkt i stamnätet: flera ringförbindelser för 400 kV och 110 kV utgår från stationen, och stationen svarar för elförsörjningen till Tammerfors stad.

Elstationen i Kangasala togs i drift på 1960-talet och stationen har ursprungliga konstruktioner i bruk. 400 kV-ställverket kommer att moderniseras genom byte av utrustning. Projektets omfattning är åtta fält för utgående ledningar. Ställverket för 110 kV kommer å sin sida att byggas om till gasisolerat ställverk, och omfattningen för denna etapp är 12 fält för utgående ledningar. De nuvarande transformatorerna i Kangasala blir kvar i elstationen, men de kommer att flyttas närmare ställverken. 

Projektet ska vara klart år 2024.

Mer information:

Timo Kiiveri, direktör, uppförande och underhåll av nätegendomen
tel. 040 543 3039