;
19.11.2020 15:27
Aktuellt, Projekt

Förnyelsearbetet i Imatra elstation är slutfört

Den första elstationen i Finlands stamnät byggdes i Imatra på 1920-talet. Den el som producerades av de tämjda forsarna i Vuoksen överfördes via stationen till elkonsumenterna. Förnyelsearbetet för elstationen med samma värde som den historiska stationen har nu slutförts.

Byggandet av den nya stationen krävde en planändring för Ivonniemi-området som skyddas av museimyndigheten. Planändringen gjordes i samarbete med Fingrid, byggtillsynen och byggplaneringen i Imatra, NTM-centralen och museimyndigheten. Stationens utseende planerades av en arkitektbyrå. ”På grund av det kulturhistoriska värdet ville vi hos Fingrid verkligen satsa på elstationens utseende”, konstaterar projektchefen Jarmo Henttinen.

Betydelsefull knutpunkt för elöverföring

Under årtiondena hade stationen i Imatra upprustats, men nu byggdes hela stationen på nytt på en tomt intill den gamla stationen. Byggnationen kunde påbörjas i början av 2019. Sommaren 2020 påbörjades flyttningen av den gamla stationens elöverföringsförbindelser till den nya stationen. Som ett resultat av projektet blev stationen byggd som ett modernt och gasisolerat ställverk som smälter in i det kulturhistoriska landskapet. 

Finlands största vattenkraftverk med fyra 110 kV-förbindelser och ett lokalt stålverk har anslutits till stationen. Dessutom finns det en 110 kV-förbindelse till Ryssland från stationen. Vid stationen har Fingrid fyra egna förbindelser till stamnätet, så trots sin höga ålder är stationen fortfarande en mycket betydelsefull 110 kV-station i stamnätet, 90 år efter den ursprungliga driftsättningen.

Syftet med den förnyade stationen är att hålla Imatras kunder anslutna till stamnätet under de kommande 50 åren samt att möjliggöra god driftsäkerhet i området i framtiden.

 

Mer information:
Jarmo Henttinen, projektchef
tel. 030 395 4280