;
21.10.2020 15:30
Aktuellt, Projekt

Fingrid valde VEO Oy för byggandet av en stor anslutningsstation för vindkraft i Haapajärvi

Fingrid och VEO har undertecknat ett avtal om att bygga den hittills största transformatorstationen i Finlands stamnät i Haapajärvi. Transformatorstationen med namnet Pysäysperä förbinder en betydande mängd vindkraft till det nationella nätet och skapar en robust utgångspunkt för utvecklingen av distributionsnätet och vindkraften i området. Utveckling av vindkraftsparker motsvarande tusentals megawatt pågår i stationens närhet.

Värdet på avtalet som undertecknades måndagen 19.10 är cirka 14,5 miljoner euro. Enligt tidsplanen blir byggarbetena klara hösten 2022. Värdet hos hela investeringspaketet är knappa 30 miljoner euro.

”Det är fantastiskt att se att det beslutsamma arbete vi hos VEO har utfört i samarbete med Fingrid har gjort det möjligt för oss att vara med och bygga denna knutpunkt i stamnätet tillsammans med Fingrid. Vårt mål är naturligtvis att fortsätta utveckla vår verksamhet för att vi i framtiden ska vara nära involverade i att bygga framtidens stamnät. Detta projekt skapar lysande förutsättningar för detta.” berättar Fredrik Grankull, direktör för VEO:s elstationsenhet.

Transformatorstationen kommer att byggas i anslutning till stamnätets nya viktiga elöverföringsförbindelse, kraftledningen som kallas Metsälinja. Transformatorstationen möjliggör för sin del byggandet av ett koldioxidneutralt Finland.

”Det är verkligen fantastiskt att vara projektledare i ett projekt som detta, och samtidigt för min egen del säkerställa att Finland når sina klimatmål!” konstaterar projektchef Petri Hämäläinen från Fingrid.


Mer information:

Daniel Kuosa, byggchef, elstationer
tel. 030 395 5145

Petri Hämäläinen, projektchef
tel. 030 395 5246

E-post i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi

 


Faktaruta

Transformatorstationen i Pysäysperä

Fingrids största engångsinvestering för byggande av en transformatorstation

4 st. 400 kV-fält
10 st. 110 kV-fält
2 st. 400 MVA huvudtransformatorer
2 st. reaktorer