;
27.11.2020 11:18
Aktuellt, Pressmeddelanden

Fingrid investerar rekordhöga två miljarder euro i stamnätet

Under detta årtionde investerar Fingrid rekordhöga två miljarder euro i elnät och elstationer i Finlands stamnät. Nätet kommer att förstärkas betydligt, eftersom målsättningen för ett klimatneutralt Finland 2035 också innebär att produktionen och förbrukningen av utsläppsfri el kommer att växa märkbart.

Investeringsbehoven i stamnätet har vuxit betydligt från förra vårens planer, då totalbeloppet uppskattades till cirka 1,4 miljarder euro. Under sommaren och hösten har siffran vuxit till två miljarder euro. Investeringar behövs främst i takt med en starkare tillväxt inom vindkraft än förväntat.

”Vi har fått förfrågningar om anslutning av vindkraft motsvarande tiotusentals megawatt, av vilka tusentals megawatt kommer att genomföras under de närmaste åren. Vi tillgodoser våra kunders behov och säkerställer att stamnätet inte begränsar uppnåendet av Finlands klimatmål”, säger Jussi Jyrinsalo, ansvarig direktör för stamnätsplaneringen hos Fingrid.

Ett enda prisområde på elmarknaden förutsätter investeringar

Finland har kunnat hållas som ett enda prisområde på elmarknaden, vilket innebär att partipriset på el är detsamma överallt i Finland. Det krävs betydande investeringar i stamnätet om denna situation ska kunna bibehållas. Den första fasen av dessa förstärkningar är Metsälinja-kraftledningen, som går från Uleåborgsregionen till Mellersta Finland. Det finns också planer på förstärkning av Järvilinja-kraftledningen från Uleåborg till Villmanstrand.När elproduktionen från värmekraftverk i Södra Finland fortsätter att minska, transporterar Metsälinja och andra nya kraftledningar billig, utsläppsfri energi från norr till de ständigt ökande behoven i södra Finland.

Vid sidan av Metsälinja, Järvilinja och andra kraftledningsprojekt bygger och förnyar Fingrid ett rekordstort antal elstationer över hela landet. Dessutom kommer stamnätets gränsöverskridande överföringsförbindelser att förstärkas. ”Den till arbetsmängden största byggboomen genom tiderna pågår. Detta utmanar inte bara vår egen organisation, utan även de bolag som bygger nätet”, säger Timo Kiiveri, Fingrids direktör för egendomsförvaltning.

Det behövs också investeringar i huvudstadsregionen, eftersom minskningen av el som produceras i städerna och den kontinuerliga tillväxten i huvudstadsregionen förutsätter en betydande utveckling av regionens elöverföringsförbindelser.

På årsnivå är Fingrids investeringar cirka 200 miljoner, en summa som sammansätts av tiotals projekt runtom i Finland. Den klart största delen av stamnätsinvesteringarna, 70 procent, är nybyggnation, medan resten är renoveringar av det gamla nätet.

Stamnätets mest betydelsefulla investeringshelheter 2021–2030 i siffror:

Förstärkning av förbindelserna mellan norr och söder            

550 M€

Anslutning av vindkraft                                         

450 M€

Gränsöverskridande överföringsförbindelser                      

300 M€

Elförsörjningen till huvudstadsregionen                        

100 M€

Nya elstationer                                                  

 

30 st

 

Mer information:

Direktör Jussi Jyrinsalo, Fingrid, tel. 030 395 5118

Direktör Timo Kiiveri, Fingrid, tel. 040 543 3039

E-postadresser på formatet förnamn.efternamn[at]fingrid.fi